این نرم‌افزار با بهره‌گیری از سامانهٔ پلاک‌خوان آپریس یک سیستم جامع و ساده برای مدیریت پارکینگ‌های فضای آزاد و بسته ارائه می‌دهد. کاربرد عمدهٔ این سامانه برای پارکینگ‌های عمومی، مراکز تجاری مجتمع‌های خرید و سایت‌های عمومی دیگر در نظر گرفته شده است. 

این نرم‌افزار با وجود سادگی بسیار؛ با آخرین استانداردهای کیفی توسعهٔ نرم‌افزار طراحی و ساخته شده است.

سامانهٔ پارکینگ مکانیزه

از جمله امکانات این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ورود نقشهٔ پلن پارکینگ و امکان تعریف مکان‌های پارک جهت نمایش فضاهای خالی و باز؛
  • ثبت زمان ورود؛ تخصیص مکان پارک، محاسبهٔ زمان و هزینهٔ پارک؛
  • همگردانی با سامانه‌های راهنمای پارک (Parking Guidance System)؛
  • چاپ قبض شامل تصویر پلاک خودرو، محل پارک به‌همراه کروکی و ساعت ورود؛
  • کنترل مکانیزهٔ راه‌بند؛
  • ثبت تردد‌ها و نگهداری آرشیو کامل ورود و خروج خودروها به همراه تصویر و ویدئو؛
  • گزارش‌گیری از ترددهای گذشته.